Voordelen babygebaren

Waarom zou je gebaren gebruiken met horende kinderen? Om zo snel mogelijk met je kind te kunnen communiceren! Dat zal voor de meeste ouders het motief zijn om met babygebaren aan de slag te gaan. Maar er zijn meer voordelen van het gebruik van babygebaren.

Communicatief

Een baby begint normaal gesproken rond 1½ – 2 jaar met praten. Op dat moment is de fijne mondmotoriek die nodig is bij praten, genoeg ontwikkeld. Cognitief is een kind al veel vroeger klaar om te communiceren. Tussen 6 en 9 maanden zijn de hersenfuncties bij een kind voldoende ontwikkeld om de omgeving om zich heen te observeren. Vanaf dat moment is een kind ook in staat verbanden te leggen tussen gebaren en concrete dingen en gebeurtenissen. Omdat de grovere motoriek die nodig is voor het maken van gebaren eerder ontwikkeld is dan de fijne motoriek die nodig is bij het spreken, zal een kind eerder kunnen communiceren met gebaren dan met gesproken taal.

Sociaal-emotioneel

Doordat je kind eerder in staat is duidelijk te maken wat hij bedoelt, blijken frustratiedriftbuien minder voor te komen. Zowel voor kind als ouders is er in een eerder stadium rust en helderheid. Je hebt als ouder eerder inzicht in de ontwikkeling en gedachten en gevoelens van je kind.

Taalkundig

Het actieve taalverwervingsproces wordt eerder in gang gezet. Het koppelen van woorden aan begrippen begint al zodra een kind de gebaren begrijpt/toepast. Deze fase kan worden overgeslagen als het kind ook gaat praten. De begrippen die al “in het koppie zitten” zullen vrij snel ook uitgesproken worden, als de spraak eenmaal op gang komt. Dit blijkt sneller te gaan dan wanneer een kind nooit gebaren gebruikt heeft.

Cognitief

Het voordeel blijkt breder dan alleen taalkundig. Bij gebarentaal wordt zowel de linker als de rechter hersenhelft gestimuleerd. Hierdoor worden verbindingen gelegd tussen beide hersenhelften. Doordat die verbindingen regelmatig gebruikt worden (door te gebaren), zijn die verbindingen blijvend. Hierdoor zijn de cognitieve voordelen ook nog op lange termijn en op andere gebieden dan taal/spraak te verwachten.

Brug bij tweetaligheid en naar de dovengemeenschap

Gebaren kunnen helpen bij een tweetalige opvoeding, doordat dezelfde gebaren gebruikt worden bij de gesproken woorden in beide talen. Het is voor een kind zo ook visueel duidelijk dat met verschillende gesproken woorden hetzelfde begrip bedoeld wordt.

Hoe breder de kennis van gebaren in Nederland, hoe kleiner bovendien de kloof tussen de horende mensen en de dovengemeenschap.