Babygebaren

Vanuit de dovengemeenschap is gebaren met je baby natuurlijk al heel logisch: als dove ouders een kind krijgen, leert dit kind ook gebaren te gebruiken, als eerste taal. Daarnaast leert het (horende) kind van andere horende bekenden het spreken.

Eind 1970 ontdekte de Amerikaanse doventolk Joseph Garcia dat baby’s van dove ouders veel jonger in staat zijn om hun wensen en behoeften aan hun ouders duidelijk te maken dan baby’s van horende ouders. In 1987 begon Garcia aan de Alaska Pacific University een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van gebarentaal bij horende baby’s met horende ouders. Zijn onderzoek toonde aan dat baby’s die vanaf zes of zeven maanden regelmatig in aanraking komen met gebarentaal, al vanaf acht of negen maanden na hun geboorte beginnen te communiceren. Later ontwikkelde hij een makkelijk gebarensysteem dat ouders kunnen gebruiken om te communiceren met hun baby, voordat deze zich met gesproken woorden kan uitdrukken.

In 1994 publiceerde Garcia zijn eerste boek over dit onderwerp: ‘Toddler Talk’ (Ned. ‘Peuter Praat’), dat inmiddels al vele malen herdrukt is. In Amerika is Babygebaren (Baby Signs) dus al ruime tijd bekend. Een groot deel van de jonge horende ouders kent het concept van babygebaren en past het zelf toe in de communicatie met hun kind. In ongeveer dezelfde periode onderzochten Linda Acredolo en Susan Goodwyn ook de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van babygebaren in horende gezinnen. Hun langdurig onderzoek werd gehouden aan de Universiteit van Californië. Het onderzoek, dat kinderen tot hun achtste jaar volgde, wees uit dat het gebaren met baby’s veel voordelen heeft en ook langere tijd doorwerkt dan alleen in de periode voor de kinderen gaan praten. Ook zij schreven een boek over het gebruik van gebaren met horende kinderen: Baby Signs.

Babygebaren Nederland

In 2007 kwam de vertaling van het boek “Baby Signs” van Acredolo en Goodwyn op de Nederlandse markt. Dit boek maakte echter nog gebruik van de gebaren uit de ASL. (American Sign Language) In 2009 kwam het boek Babygebaren -met gebruik van de Nederlandse gebaren- van Lissa Zeviar op de markt. Tegelijkertijd startten de oudercursussen Babygebaren. Lissa Zeviar, (1976) geboren in Canada, leerde als horend kind van twee dove ouders gebarentaal als moedertaal. Opgroeiend bij dove ouders kwam zij veel in contact met de dovengemeenschap. Na in Amerika als doventolk te hebben gewerkt kwam ze in 2004 naar Nederland en leerde snel ook de Nederlandse gebarentaal.

Werkend met de dovengemeenschap hier, en met Nederlandse gebarentaal, kwam ze erachter dat het concept Babygebaren in Nederland nog helemaal niet bekend was. Dat was de reden voor Lissa om in januari 2005 het bedrijf Babygebaren op te starten. Alle ervaring die ze had opgedaan in haar eigen jeugd met gebaren, als tolk in zowel Amerika als Nederland en haar ruime kennis van en ervaring met verschillende dovengemeenschappen, bleken een logische achtergrond om met het bedrijf Babygebaren aan de slag te gaan. Haar enthousiasme om Babygebaren in Nederland meer bekendheid te geven heeft geleid tot meer en meer babygebaren-activiteiten. Waaronder dus Babygebaren-Breda!

Babygebaren-Breda

De cursussen en workshops babygebaren worden in Breda en omstreken gegeven door Nicolette van Empel. Ik woon sinds 2006 in Breda, Haagse Beemden. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen: Bas (2001), Maaike (2003) en Luuk (2006). Van 1997 tot 2006 heb ik als leerkracht in het regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs voor dove en slechthorende kinderen gewerkt. Sinds 2006 ben ik 3 dagen per week thuis aan het werk als gastouder.

Door de film “Children of a lesser God” en het boek “Stemmen zien” van Oliver Sacks, ben ik ooit enorm geraakt door de schoonheid van gebarentaal. Na een aantal jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik de HBO-opleiding docent gebarentaal in Utrecht gaan doen. Door een aantal (prettige) omstandigheden, lukte het me niet om die opleiding af te maken. Maar met een behoorlijke bagage aan Nederlandse GebarenTaal ben ik toen wel gaan werken op Effatha, een school voor dove en slechthorende kinderen. Daar heb ik, tot onze verhuizing naar Breda, 6 jaar gewerkt op de NGT-afdeling, primair onderwijs. Bij mijn eigen kinderen heb ik het plezier ervaren van vroege communicatie die mogelijk is d.m.v. het gebruiken van gebaren.

Inmiddels hoorde ik ook over het langzaam overwaaien van de babygebarenmethode vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. In 2009 kwam ik in contact met Lissa Zeviar. Bij haar heb ik de opleiding Babygebarendocent gevolgd De bevlogenheid van de mensen van Babygebaren heeft mij enthousiast gemaakt om als docent aan de slag te gaan.

Het is erg leuk dat het gebaren met baby’s en heel jonge kinderen steeds meer bekendheid krijgt in Nederland. Hopelijk zullen steeds meer mensen gaan kennismaken met de verschillende voordelen en het grote plezier dat het gebruiken van gebaren met heel jonge kinderen met zich meebrengt.

Vandaar dus Babygebaren-Breda!

Van harte welkom op de cursussen in Breda. Het zou leuk zijn u binnenkort op één van de cursussen te mogen ontmoeten! Hier kunt u het cursusaanbod vinden.